Ζητούμε συγγνώμη, παρουσιάστηκε ένα σφάλμα στη λειτουργία του drasibikes.gr
Το πρόβλημα έχει ήδη καταγραφεί και αποσταλεί ως e-mail στον διαχειριστή της εφαρμογής.
Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά το τμήμα υποστήριξης:
support@drasibikes.gr
We apologize for any inconvenience, but a critical error occurred at drasibikes.gr
This problem has been recorded and forwarded as e-mail to the application's administrator.
If the problem persists, please contact our services department at:
support@drasibikes.gr