Σαμπρέλα με στραβή βαλβιδα για Xaomi scooter - Αεροθάλαμος 8 1/2 χ2

Σαμπρέλα με στραβή βαλβίδα για Xiaomi scooter ιδανική μόνο για την πίσω ρόδα.

  • 8,00 €